18.07
sobota
Mława
I
08.08
sobota
Nidzica
II
15.08
sobota
Ełk
III
29.08
sobota
Brodnica
IV
05.09
sobota
Łódź
V
13.09
niedziela
Puławy
VI
20.09
niedziela
Józefów
VII
04.10
niedziela
Piaseczno
VIII
18.10
niedziela
Legionowo
IX
25.10
niedziela
?
X
GMINA ROGÓW

Gmina Rogów zajmuje powierzchnię 66,2 km2 jest zamieszkiwana przez ok. 4700 mieszkańców. Terytorium Gminy jest przecięte z północnego-wschodu na południowy-zachód liczącą 170 lat linią Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej na odcinku Koluszki - Skierniewice.

Przez południową część Gminy przebiega droga krajowa nr 72 na odcinku Łódź – Rawa Mazowiecka.
Adres: rogow.eu

Najciekawszymi atrakcjami turystycznymi są:

1. Arboretum i Alpinarium w Rogowie
Arboretum powstało w 1923 roku ma formę parku leśnego, zajmuje powierzchnię 53 ha w tym 1,5ha Alpinarium. Na tym obszarze zgromadzono wiele kolekcji dendrologicznych i leśnych powierzchni doświadczalnych. Znajduje się tu ok. 2400 gatunków i odmian drzew i krzewów z całego świata.
adres: arboretum.sggw.pl

2. Muzeum Lasu i Drewna Działa przy Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej
Początkowo kolekcjonowano zbiory dydaktyczne, których gromadzenie rozpoczęto w 1950 roku. Głównym działem Muzeum jest "Zoologia leśna
i łowiectwo", prezentuje on ponad 250 okazów ptaków, ok. 50 okazów ssaków oraz kolekcję poroży. Na szczególną uwagę zasługuje wystawa poświęcona nietoperzom czy owadom. Zgromadzono kolekcję 350 próbek drewna, można obejrzeć również m.in. kolekcję grzybów i ponad 250 szyszek.
adres: cepl.sggw.pl/muzeum

3. Kolej Wąskotorowa Rogów - Rawa Mazowiecka - Biała Rawska
Linia licząca 49 km została wybudowana w latach 1915 – 1917 jako wojskowa kolej polowa obecnie wpisana do rejestru zabytków. Na terenie stacji funkcjonuje izba pamięci poświęcona historii kolejki. Kolej Wąskotorowa jest jedną z głównych atrakcji turystycznych Gminy. Jest jedyną czynną koleją wąskotorową na terenie Województwa Łódzkiego.
adres: kolejrogowska.pl

4. Dolina rz. Mrogi, która wspólnie z obszarem wzgórz dzielących ją od doliny jej dopływu - Mrożycy, stanowi najpiękniejszy fragment krajobrazu Powiatu Brzezińskiego. O pięknie krajobrazu tej części doliny rz. Mrogi decydują wysokości względne łagodnych wzgórz tworzących krawędzie doliny, a w przypadku rz. Mrożycy strome zbocza będące pozostałościami dawnych urwisk. Aż do przełomu XVIII i XIX w. obszar doliny Mrogi stanowił najdalej na zachód wysuniętą część Mazowsza Południowego i woj. rawskiego, w którego granicach znajdowała sie również cała obecna Gmina Rogów.

Dla turystów pragnących aktywnej formy zwiedzania warto polecić wyznaczone szlaki i ścieżki rowerowe:

Szlak rowerowy „Z Reymontem w tle”
Jest to szlak o długości 200 km (trasa: Łódź – Brzeziny – Lipce Reymontowskie – Skierniewice – Puszcza Bolimowska – Babsk – Biała Rawska – Rawa Mazowiecka – Boguszyce – Rogów – Rochna – Gałków – Łódź) oraz

Szlak rowerowy „Śladami Reymonta”
Trasa: Skierniewice – Lipce Reymontowskie – Rogów – Słupia – Godzianów – Skierniewice o długości 56,8 km.

Ścieżka przyrodnicza rowerowa w Rogowie
Przejazd nią umożliwia zobaczenie pomnika przyrody (buk), Arboretum wraz z Alpinarium oraz Muzeum Lasu i Drewna, daje możliwość zapoznania się z wielogatunkową uprawą leśną, przebiega w pobliżu Rezerwatu Doliska i Rezerwatu Zimna Woda. Turyści, którzy znajdą się w tzw. Lesie Górki mają możliwość zapoznania się z dramatycznymi wydarzeniami związanymi z bitwą, jaką 9 września 1939 r. stoczyła 30 Poleska Dywizja Piechoty z niemieckim XI korpusem. Jej stawką było wyjście z okrążenia i przebicie się w kierunku Warszawy, a następnie Twierdzy Modlin, gdzie Dywizja pozostawała w walce do 28 września 1939 r.

2015-03-10 POWRÓT
Partnerzy