Regulamin zawodów Edycja Specjalna Cisowianka Mazovia MTB Marathon

Przed zapisami i startem, zapoznajcie się z regulaminem zawodów.

I ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak

adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki

nr konta: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541

strona internetowa cyklu: www.mazovia.ZamanaGroup.pl

e-mail: biuro@ZamanaGroup.pl

II CEL

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Promocja aktywności prowadzonej indywidualnie w czasie występowania COVID-19.

III TERMIN I MIEJSCE

7.06.2020, Warszawa- Białołęka, ul. Wałuszewska

14.06.2020 Piaseczno- Zalesie Górne (parking leśny Szare Szeregi, przy trakcie Wareckim)

IV PROGRAM ZAWODÓW DLA KAŻDEGO ETAPU

Odbiór numerów startowych

8:00-9:30- odbiór numerów startowych dla I grupy startowej (według listy)

9:00-10:30- odbiór numerów startowych dla II grupy startowej (według listy)

10:00-11:30- odbiór numerów startowych dla III grupy startowej (według listy)

Starty dla poszczególnych grup

10:00-10:50 - I grupa startowa według listy (osoby z listy startowej od pozycji 1 do 50)

11:00-11:50 - II grupa startowa według listy (osoby z listy od pozycji 51 do 100)

12:00-12:50- III grupa startowa według listy (osoby od pozycji 101 i dalsze)

V TRASA

Dystans Warszawa Białołęka – 10, 33 km

Dystans Piaseczno- Zalesie Górne – 11 km

VI WARUNKI UCZESTNICTWA- ZAPISY

W maratonie prawo uczestnictwa mają osoby od 14 roku życia.

Warunkiem uczestnictwa w jeździe indywidualnej na czas jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VII ZAPISY – WYNIKI

Zapisy odbywają się poprzez link na stronie internetowej www.mazovia.ZamanaGroup.pl

Zapisy rozpoczną się w poniedziałek 1 czerwca 2020 roku.

Wyniki z jazdy indywidualnej na czas zostaną opublikowane na stronie Organizatora niezwłocznie po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika.

VIII OPŁATY

40 zł – opata za udział w jeździe indywidualnej na czas w jednym etapie (rejestracja internetowa i płatności elektroniczne do 5 czerwca 2020 w przypadku etapu warszawa Białołęka, rejestracja internetowa i płatności elektroniczne do 12 czerwca 2020 w przypadku etapu Piaseczno- Zalesie Górne)

50 zł – opłata za udział w dniu imprezy (zapisy i opłaty wyłącznie na miejscu w biurze zawodów po uprzednim kontakcie z biurem zawodów)

20 zł – numer startowy.

Obowiązują numery startowe z cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020.

Posiadacze Złotych Kart 2020 oraz posiadacze pakietów Max Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020 mogą w ramach posiadanego pakietu mogą wziąć udział w jeździe indywidulanej na czas pod warunkiem wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

IX ZASADY

Uczestnicy startują w odstępach jednominutowych według listy zapisów.

Start pierwszego zawodnika do jazdy indywidualnej na czas godz. 10:00.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do startu w kasku i na rowerze bez wspomagania elektrycznego.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Organizatorów, służb porządkowych. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

X KATEGORIE

Open Mężczyźni

- kategoria MM0- od 14 do 18 lat (rok urodzenia 2006-2002)

- kategoria MM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 2001- 1994)

- kategoria MM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1993- 1984)

- kategoria MM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1983-1976)

- kategoria MM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1975-1969)

- kategoria MM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1968-1963)

- kategoria MM6 - od 58 lat (rok urodzenia 1962 i starsi)

Dystans ½ Pro Kobiety:

- Open Kobiety

- kategoria MK1- od 14 do 26 lat (roku urodzenia 2006-1994)

- kategoria MK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1993- 1984)

- kategoria MK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1983- 1976)

- kategoria MK4- od 45 lat (rok urodzenia 1975 i starsze)

XI TROFEA DLA ZWYCIĘZCÓW

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych z podziałem na płeć od 1 do 3 miejsca otrzymają trofea sportowe. Trofea zostaną wręczone na jednej z edycji cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon. O terminie Organizator poinformuje uczestników poprzez stronę internetową.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania jazdy indywidulanej na czas apelujemy o:

- przestrzeganie wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- odbiór numerów startowych w wyznaczonych godzinach dla poszczególnych grup,

- punktualne stawienie się poszczególnych uczestników na starcie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu. Interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Organizatora. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody. Zaleca się posiadanie indywidualnego OC i NNW dla uczestników.

O fakcie rezygnacji z udziału po przekroczeniu linii startu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Organizatora- osobiście w biurze zawodów lub telefonicznie pod numer 533 005 212.

Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu jazdy indywidualnej na czas oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

2020-05-29 POWRÓT
Partnerzy