Rekomendacje GOSiR Piaseczno

Gospodarz maratonu w Piasecznie ma dla Was rekomendacje wynikające ze stanu epidemii COVID-19. Prosimy - stosujcie się do nich!

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA IMPREZY SPORTOWEJ

przebywającego na terenie obiektu

Stadion Miejski GOSiR Piaseczno, ul. 1 go maja 16

Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających na terenie obiektu Stadion Miejski GOSiR Piaseczno ul. 1 go maja 16, świadomy niebezpieczeństwa związanego z trwającym stanem epidemii wyrażam chęć uczestniczenia w imprezie sportowej Cisowianka Mazovia MTB Marathon.

Jednocześnie oświadczam, że:

 • przez ostatnie 14 dni przestrzegałem wytycznych Ministerstwa Zdrowia w zakresie profilaktyki COVID – 19;
 • wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym obowiązującym na terenie obiektu Stadion Miejski GOSiR Piaseczno mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID- 19
 • rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez GOSiR Piaseczno mających na celu maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem ryzyko to nadal istnieje;
 • przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją naruszania lub nieprzestrzegania zasad i rygorów określonych w pkt 2 i 3 może być usunięcie z obszaru obiektu Stadion Miejski GOSiR Piaseczno, na którym organizowane są zawody.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zaleca się by podczas przebywania na terenie zawodów organizowanych przez GOSiR Piaseczno:

 • unikać podawania rąk na powitanie,
 • nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu (nie pocierać!),
 • zachować bezpieczną odległość (1-1,5m) od innych osób,
 • jeśli to możliwe – unikać rozmów blisko „twarzą w twarz”,
 • regularnie i dokładne myć ręce lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
 • stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu,
 • preferować komunikację za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji,
 • unikać zgromadzeń i skupisk większej liczby osób.
2020-10-03 POWRÓT
Partnerzy