05.04
niedziela
Legionowo
I
19.04
niedziela
Długosiodło
II
03.05
niedziela
Puławy
III
17.05
niedziela
Rawa Mazowiecka
IV
31.05
niedziela
Włocławek
V
14.06
niedziela
Łódź
VI
28.06
niedziela
Brodnica
VII
02.08
niedziela
Olsztyn
VIII
15.08
sobota
Ełk
IX
29.08
sobota
Koluszki
X
20.09
niedziela
Józefów
XI
04.10
niedziela
Piaseczno
XII
Regulamin cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2019

1. Cele cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon:

 • kontynuacja rozpoczętego w 2005 roku cyklu amatorskich maratonów rowerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce,
 • promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
 • kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Polsce

2. Organizator:

 • Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak,
 • adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki,
 • tel. 533 005 212,
 • nr konta: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541,
 • strona internetowa cyklu: www.mazovia.ZamanaGroup.pl,
 • e-mail: biuro@ZamanaGroup.pl

3. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2019 będzie osoba spełniająca następujące warunki.
a) Dokona rejestracji:

 • dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej oraz dopełni formalności w biurze zawodów

lub

 • zgłosi się bezpośrednio w biurze zawodów i dopełni formalności

b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem, na zasadach określonych w punkcie 4 regulaminu.
c) złoży Organizatorowi pisemne oświadczenie (samodzielnie bądź poprzez przedstawiciela ustawowego) zgodnie z treścią określoną w załączniku do niniejszego Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości oświadczenie obowiązuje w szczególności na wszystkie zawody, wydarzenia i edycje w ramach cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2019 (dalej: „Maraton”)

4. Opłaty:
70 zł – opłata startowa na dystansach Fit, 1/2 Pro i Pro płatna najpóźniej na 5 dni przed danym maratonem;

80 zł – opłata startowa na dystansach Fit, ½ Pro, Pro dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów, na dzień przed danym maratonem;
100- opłata startowa na dystansach Fit, ½ Pro, Pro dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów w dniu maratonu;

50 zł - opłata za pojedynczy start osoby do 18 roku życia- rok urodzenia 2002 i młodsi (niezależnie od terminu wpłaty);

50 zł- opłata dla osób powyżej 65 roku życia - rok urodzenia 1954 i starsi (niezależnie od terminu wpłaty);

30 zł - opłata za dystansie Hobby niezależnie od terminu wpłaty;

10 zł - opłata od Opiekuna osoby niepełnoletniej do lat 9 na dystansie Hobby (Opiekunowie mający wykupiony start na pozostałych dystansach są zwolnieni z opłaty „Opiekuna”);
20 zł - zestaw startowy (numer startowy razem z czipem, zastaw startowy przechodzi na własność uczestnika);
a) zawodnicy z dystansu Hobby mają możliwość wypożyczenia zestawu startowego wraz z numerem dla Opiekuna po wpłaceniu kaucji 20 zł. Zestaw musi być zwrócony wyłącznie w dniu startu do godz. 15.00
Zestaw startowy obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu letniego Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2019 i musi być zamontowany w widocznym sposób na kierownicy roweru.

Pakiety startowe Max:
600 zł - pakiet startowy Max - zawodnik otrzymuje uczestnictwo we wszystkich edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2019,
550 - pakiet startowy Max-Junior (rok urodzenia 2002 i młodsi) – zawodnik otrzymuje uczestnictwo we wszystkich edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2019;
550 - pakiet startowy Max-Senior (rok urodzenia 1954 i starsi) – zawodnik otrzymuje uczestnictwo we wszystkich edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2019;
300 - pakiet startowy Max-Hobby – zawodnik otrzymuje uczestnictwo we wszystkich edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2019 na dystansie Hobby;
- posiadacze pakiety Max po dokonaniu podstawowych formalności nie zgłaszają się do startu przez cały cykl, są automatycznie zapisani na wszystkie edycje
- pakiety Max (każdy rodzaj) można opłacać do pierwszej edycji cyklu, tj. do 7 kwietnia 2019 roku. Pozostałe pakiety można opłacać w dowolnym terminie przed maratonem, w którym zawodnik zamierza wystartować.
Pakiety startowe Flex:
330- pakiet startowy Flex – zawodnik otrzymuje uczestnictwo w sześciu dowolnych edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2019;
280 – pakiet Flex-Junior (rok urodzenia 2002 i młodsi) – zawodnik otrzymuje uczestnictwo w sześciu dowolnych edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2019;
280 – pakiet Flex-Senior (rok urodzenia 1954 i starsi) – zawodnik otrzymuje uczestnictwo w sześciu dowolnych edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2019;
150 - pakiet startowy Flex- Hobby - – zawodnik otrzymuje uczestnictwo w sześciu dowolnych edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2019 na dystansie Hobby;
- posiadacze pakietu Flex po dokonaniu podstawowych formalności nie zgłaszają się do startu do momentu wykorzystania przez nich 6 startów wykupionych w ramach pakietu
- pakiety Flex można opłacać w dowolnym terminie przed maratonem uwzględniając ich wykorzystanie do ostatniej edycji w cyklu w sezonie 2019.

Nie ma możliwości przeniesienia startu na podstawie wykupionego pakietu startowego na inną osobę oraz otrzymania zwrotu części opłaty za niewykorzystane starty.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję w danym sezonie po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów, na które została wpłacona.
Faktury do opłat wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
Opłata może być dokonana:
w formie gotówkowej w Kasie Biura Zawodów
lub
w formie przelewu na konto najpóźniej na 5 dni przed daną edycją:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, numer CID z Cyklopedii oraz nazwę danej edycji (np. Mazovia MTB Legionowo) bądź nazwę pakietu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. Dokonanie opłaty startowej przelewem bez wpisania nazwy danej edycji skutkuje zaksięgowaniem jej na najbliższy maraton w cyklu.

5. Oświadczenia

- osoba pełnoletnia
- osoba niepełnoletnia

 • Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
 • Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.
 • Zawodnik ma prawo startu na jednym dystansie podczas danego maratonu.
 • Na dystansie Pro osoby poniżej 18 roku życia (rok urodzenia 2002 i młodsi) nie będą klasyfikowane.
 • Na dystansie Fit, ½ Pro, Pro osoby w wieku 11 lat i młodsze (rok urodzenie 2008 i młodsi) nie będą klasyfikowane.

6. Dystans Hobby i opiekunowie na tym dystansie

 • Numery startowe dla uczestników tego dystansu są inne, przeznaczone tylko dla uczestników tego dystansu.
 • Limit przejazdu trasy na dystansie Hobby wynosi 1 godzinę.
 • Zawodnikom w wieku 9 lat i młodszym dopuszcza się możliwość startu w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Opiekun towarzyszący zawodnikowi na dystansie Hobby zobowiązany jest dokonać rejestracji w biurze zawodów i dokonać opłaty (z opłaty zwolnieni są Opiekunowie, którzy biorą udział w maratonie na pozostałych dystansach. Opiekun w biurze zawodów odbiera tabliczkę z napisem „Opiekun”. Opiekun zobowiązany jest po maratonie zwrócić tabliczkę do Biura Zawodów (nie dotyczy opiekunów, którzy maja wykupione pakiety startowe Flex do momentu zużycia lub pakiety Max)
 • Opiekunowie zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonym sektorze Opiekunów.
 • Opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność na trasie dystansu Hobby w momencie wyprzedzania innych uczestników maratonu w szczególności dzieci.
 • Opiekunowie nie mogą jechać tuż za swoim podopiecznymi dzieląc dzieci, w momencie pojawienia się za opiekunem zawodnika hobby, opiekun jest zobowiązany do zjechania z trasy przepuszczając zawodnika z tego dystansu.
 • Jazda Opiekuna bezpośrednio za podopiecznym może się odbywać tylko w przypadku braku zawodnika z tyłu.
 • Opiekunom zabrania się popychania, pchania zawodników dystansu Hobby.
 • W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).

7. Dystanse Fit, ½ Pro, Pro

 • Uczestnicy podczas rejestracji deklarują start na dystansie Fit lub dystansach ½ Pro i Pro
 • Istnieje możliwość zmiany dystansu po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do Biura Zawodów na godzinę przed startem dystansu na danej edycji.

8. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • doraźną pomoc serwisu rowerowego przed startem,
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufety na trasie,
 • ciepły posiłek regeneracyjny,
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie ratowniczo - medyczne,
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w danej edycji do odbioru w biurze zawodów lub pobrania w wersji cyfrowej z swojego profilu w Cyklopedii
 • możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS'a po wcześniejszym podaniu nr telefonu komórkowego podczas rejestracji
 • wyniki online podczas maratonu w biurze zawodów i na stronie www
 • możliwość włączenia aplikacji Cyklometr - funkcji śledzenia zawodnika na trasie online, zapisu wyścigu w Cyklopedii i możliwości odtworzenia go w późniejszym czasie.

9. Program zawodów
Orientacyjny program zawodów:
a) dzień przed maratonem:

 • godz. 15.00 - 17.00 zapisy w Biurze Zawodów,

b) w dniu maratonu:

 • godz. 8.00 – 11.00 zapisy w Biurze Zawodów (zapisy na dystans Hobby do godz. 10.00)
 • godz. 10.30 – start dystansu Hobby,
 • godz.11.20- ustawianie zawodników w sektorach startowych na dystansie Fit,
 • godz. 11.30 - start dystans Fit,
 • godz.11.45- ustawienie zawodników w sektorach startowych na dystansach ½ Pro i Pro
 • godz. 12.00 – start dystansów ½ Pro i Pro

Przewidywane godziny dekoracji poszczególnych dystansów

 • godz. 12.10 – dekoracja dystansu Hobby,
 • godz. 13.30- dekoracja dystansu Fit,
 • godz. 14.15- dekoracja dystansu ½ PRO,
 • godz. 14.45 – dekoracja dystansu PRO.

Dokładny program każdej edycji podany jest na stronie cyklu w zakładce danego maratonu.

10. Dystanse.

 • Hobby: 5-10 km, (oznakowanie na trasie - czerwone strzałki)
 • Fit: 20-25 km, (oznakowanie na trasie - żółte strzałki)
 • ½ PRO: 35-45 km, (oznakowanie na trasie - niebieskie strzałki)
 • PRO: 55-75 km, (oznakowanie na trasie - fioletowe strzałki)

11. Maraton.
Na wszystkich dystansach obowiązywać będzie start sektorowy.
Zawodnicy na dystansie HOBBY będą startować z sektorów przydzielonych do kategorii wiekowych.
Zawodnicy z dystansu FIT startują z sektorów startowych zgodnie z listą startową przygotowaną przez Organizatora.
Zawodnicy z dystansu ½ PRO i PRO startują ze startu wspólnego z sektorów startowych zgodnie z listą startową przygotowaną przez Organizatora.
Na dystansach ½ PRO i PRO zawodnicy podejmują decyzję wyboru dystansu w trakcie jazdy.
Start sektorowy odbywa się co minutę. Wyjątkowych sytuacjach może być skrócony, o czym uczestnicy maratonu zostaną poinformowani przed startem.
Organizator może przeprowadzić start w inny sposób o czym powiadomi zawodników przed startem.
a) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu (tel. alarmowy: 609 084 814) przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
b) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
c) Zawodnik zostanie sklasyfikowany jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów.
d) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu jego sektora.

12. Zasady Fair Play
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy najszybsi zawodnicy z dłuższych dystansów będą doganiać zawodników krótszego dystansu). Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost- równolegle do barierek ochronnych).
Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do biura zawodów najpóźniej w dniu maratonu do 15 minut przed ostatnią dekoracją.

13. Kategorie.
Kategorie wiekowe na dystansach:
Pro - Mężczyźni:
- Open Mężczyźni
- kategoria GM1- do 26 lat (roku urodzenia 1993 i młodsi)
- kategoria GM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1992- 1983)
- kategoria GM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1982-1975)
- kategoria GM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1974-1968)
- kategoria GM5- od 52 lat (rok urodzenia 1967 i starsi)
Pro – Kobiety:
- Open Kobiety
(W sytuacji gdy na pierwszych dwóch edycjach cyklu liczba startujących zawodniczek na dystansie Pro będzie powyżej 10 osób zostaną utworzone kategorie wiekowe dla Kobiet)
½ Pro - Mężczyźni:
- Open Mężczyźni
- kategoria MM0- do 18 lat (rok urodzenia 2001 i młodsi)
- kategoria MM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 2000- 1993)
- kategoria MM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1992- 1983)
- kategoria MM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1982-1975)
- kategoria MM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1974-1968)
- kategoria MM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1967-1962)
- kategoria MM6 - od 58 do 63 lat (rok urodzenia 1961-1956)
- kategoria MM7 - od 64 lat (rok urodzenia 1955 i starsi)
½ Pro - Kobiety:
- Open Kobiety
- kategoria MK1- do 26 lat (roku urodzenia 1993 i młodsze)
- kategoria MK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1992- 1983)
- kategoria MK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1982- 1975)
- kategoria MK4- od 45 lat (rok urodzenia 1974 i starsze)
Dystans Fit - Mężczyźni:
- Kategoria FMM - do 13 lat (rok ur. 2006 i młodsi)
- kategoria FMJ - od 14 do 15 lat (rok urodzenia 2004- 2005)
- kategoria FM0 - od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2003- 2001)
- kategoria FM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 2000- 1993)
- kategoria FM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1992- 1983)
- kategoria FM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1982-1975)
- kategoria FM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1974-1968)
- kategoria FM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1967-1962)
- kategoria FM6 - od 58 do 63 lat (rok urodzenia 1961-1956)
- kategoria FM7 - od 64 lat (rok urodzenia 1955 i starsi)
Dystans Fit - Kobiety:
- Kategoria FKM - do 13 lat (rok ur. 2006 i młodsze)
- kategoria FKJ- od 14 do 15 lat (rok urodzenia 2004-2005)
- kategoria FK0- od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2003-2001)
- kategoria FK1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 2000-1993)
- kategoria FK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1992-1983)
- kategoria FK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1982-1975)
- kategoria FK4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1974-1968)
- kategoria FK5- od 52 lat (rok urodzenia 1967 i starsze)
Dystans Hobby – Chłopcy
- Kategoria HM1- do lat 7 (rok ur. 2012 i młodsi)
- Kategoria HM2 - od 8 do 9 lat (rok ur. 2011- 2010)
- Kategoria HM3 - od 10 do 11 lat (rok ur. 2009-2008)
- Kategoria HM4 - od 12 do 13 lat (rok ur. 2007-2006)
Dystans Hobby - Dziewczęta:
- Kategoria HK1- do lat 7 (rok ur. 2012 i młodsze)
- Kategoria HK2 - od 8 do 9 lat (rok ur. 2011- 2010)
- Kategoria HK3 - od 10 do 11 lat (rok ur. 2009-2008)
- Kategoria HK4 - od 12 do 13 lat (rok ur. 2007-2006)

14. Klasyfikacja.
Klasyfikacja cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach Pro, ½ Pro, Fit, Hobby w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę. Punkty zdobyte na pojedynczej edycji ustala się stosując poniższy wzór:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x mnożnik odpowiedniego dystansu
Mnożniki dystansów:
- Pro = 600
- ½ Pro = 500
- Fit = 300
- Hobby = 200
Do klasyfikacji generalnej będą wliczane punkty zdobyte w ośmiu najlepszych edycjach.

15. Klasyfikacja drużynowa.
a) Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę.

b) W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników do cyklu. W przypadku, gdy zespół spełni powyższy warunek w trakcie rozpoczętego już sezonu, punkty do klasyfikacji drużynowej liczone będą począwszy od pierwszego maratonu, w którym spełnił warunek niezbędny do znalezienia się na liście klasyfikowanych zespołów.
c) Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach kategorii wiekowych zawodników, osiągniętych w poszczególnych maratonach cyklu. Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu klasyfikacji generalnej.
d) Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.
e) Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych, maksymalnie sześciu, zawodników (lub zawodniczek) wg zdobytych punktów, przy czym na dystansie Pro, punkty może zdobyć maksymalnie trzech zawodników
f) Do klasyfikacji drużynowej wliczane są punkty zdobyte przez zespół w ośmiu najlepszych edycjach.

16. Klasyfikacja drużynowa na dystansie Hobby.
Do klasyfikacji stosują się odpowiednio reguły opisane w punkcie 12, z zastrzeżeniem:

 • drużynę zgłasza się mailem na adres: biuro@ZamanaGroup.pl najpóźniej na pięć dni przed daną edycją;
 • uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum trzech zawodników;
 • zliczane są wyniki najlepszych, maksymalnie czterech, zawodników wg zdobytych punktów.

Klasyfikacja drużynowa na dystansie Hobby prowadzona jest tylko dla dzieci do lat 11.

17. Klasyfikacja drużynowa Junior na dystansie Fit.
Do klasyfikacji stosują się odpowiednio reguły opisane w punkcie 12, z zastrzeżeniem:

 • drużynę zgłasza się mailem na adres: biuro@ZamanaGroup.pl najpóźniej na pięć dni przed daną edycją;
 • uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum trzech zawodników;
 • zliczane są wyniki najlepszych, maksymalnie czterech, zawodników wg zdobytych punktów.

Klasyfikacja drużynowa Junior na dystansie Fit prowadzona jest tylko dla kategorii FMM, FMJ, FKM, FKJ.

18. Klasyfikacja Par Mix.
Do klasyfikacji stosują się odpowiednio reguły opisane w punkcie 12, z zastrzeżeniem:

 • parę zgłasza się w biurze zawodów, bądź mailem na adres: biuro@ZamanaGroup.pl najpóźniej na pięć dni przed daną edycją;
 • weryfikowane będą pary złożone z kobiety i mężczyzny.

19. Klasyfikacja rodzinna.

 • W skład drużyny-rodziny muszą wchodzić przynajmniej trzy osoby o najbliższym stopniu pokrewieństwa.
 • rodzinę zgłasza się mailem na adres: biuro@ZamanaGroup.pl najpóźniej na trzy dni przed daną edycją;
 • Punkty dla drużyny-rodziny zdobywają trzej najlepsi zawodnicy.
 • Do klasyfikacji generalnej wliczane są punkty zdobyte przez rodzinę w ośmiu najlepszych edycjach.
 • Punkty zawodnika ustala się stosując poniższy wzór:

pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas zawodnika dla którego liczone są punkty wyrażony w sekundach) x 500
a) Zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 punktów, bez znaczenia, na którym dystansie startuje.
b) W przypadku, gdy „Rodzina” zgłosi swój udział w trakcie rozpoczętego już sezonu, punkty do klasyfikacji rodzinnej liczone będą począwszy od pierwszego maratonu, w którym spełniła warunek niezbędny do znalezienia się na liście klasyfikowanych rodzin.

20. Sektory startowe.
Na każdej edycji obowiązuje start sektorowy, który polega na podniesieniu bezpieczeństwa rozpoczęcia maratonu przez zawodników w odstępach czasowych co minutę. Zawodnik, który wystartuje z wyższego sektora niż mu przysługującego, otrzymuje przewidzianą w regulaminie karę czasową (20 minut).

Na dystansach PRO i ½ PRO oraz Fit obowiązuje 7 (siedem) sektorów startowych.
Klasyfikacja sektorowa jest klasyfikacją punktową uwzględniającą średnią ilość punktów sektorowych zdobytych przez zawodnika w jego czterech ostatnich startach, w których brał udział, na dystansach PRO i ½ PRO, oraz Fit po odrzuceniu dwóch najsłabszych wyników zawodnika. Dwa najsłabsze wynik odrzuca się jedynie, gdy zawodnik posiada cztery lub trzy starty na swoim koncie. Jeden najsłabszy wynik odrzuca się jedynie, gdy zawodnik posiada dwa starty na swoim koncie.
Punkty na dystansie Pro liczone są wg wzoru:
pkt = średni czas pierwszych trzech zawodników Open danego dystansu w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach) x przelicznik dystansu
Wartości przeliczników dystansów PRO =500
Punkty na dystansie ½ Pro liczone są wg wzoru:
pkt = średni czas pierwszych pięciu zawodników Open danego dystansu w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach) x przelicznik dystansu
Wartości przeliczników dystansów ½ PRO= 470
Punkty na dystansie Fit liczone są wg wzoru:
pkt = średni czas pierwszych dziesięciu zawodników Open danego dystansu w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach) x przelicznik dystansu
Wartości przeliczników dystansów Fit= 500
Organizacja sektorów:

 • Sektor 1 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 500-442),
 • Sektor 2 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 441-409),
 • Sektor 3 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 408-380),
 • Sektor 4 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 379-356),
 • Sektor 5 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 355-323),
 • Sektor 6 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 322-275),
 • Sektor 7 (pozostałe zawodniczki i zawodnicy).

Pomiędzy dystansami Fit a ½ Pro lub Pro istnieje zależność sektorowa. Zawodnikowi z dystansu Fit chcącemu wystartować na dystansach ½ Pro lub Pro przysługuje sektor o jedno miejsca w dół, czyli jeśli zawodnik na dystansie Fit ma sektor 2, to na dystansach ½ Pro lub Pro jego właściwym sektorem będzie sektor 3. Zawodnik z dystansu Fit chcący wystartować na dystansach ½ Pro lub Pro zobowiązany jest zgłosić się na 5 dni przed danym maratonem do Organizatora pod adres mailowy sektory@ZamanaGroup.pl celem przydzielenia sektora na dłuższe dystanse.

Zawodnikowi, któremu z przyczyn losowych (kontuzja, awaria sprzętu itp.) wynik z danego maratonu w sposób znaczny zaniża punktację w klasyfikacji sektorowej, przysługuje prawo zwrócenia się z prośbą do Organizatora o nie branie takiego wyniku pod uwagę przy wyliczaniu klasyfikacji sektorowej.
W szczególnych przypadkach zawodnik może zwrócić się do organizatora z prośbą o zgodę na start z odpowiedniego sektora. Powyższe prośby należy przesyłać mailem na adres sektory@MazoviaMTB.pl najpóźniej na 7 dni przed terminem maratonu.
Podczas pierwszego maratonu rozpoczynającego cykl klasyfikacja sektorowa zostanie przygotowana na podstawie klasyfikacji sektorowych obowiązujących na zakończenie cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2018 i Northtec MTB Zimą 2019 (sektorem startowym zawodnika będzie najwyższy sektor startowy wywalczony przez tego zawodnika w tych cyklach).
Klasyfikacja sektorowa na pozostałe etapy jest liczona w oparciu o wyniki zawodników z cyklu w bieżącym sezonie.

Na dystansie Hobby obowiązują 3 sektory startowe. Start dystansu Hobby następuje wg schematu:

 • start sektora Hobby I (kategorie HM3 i HK3, HM4 i HK4)
 • odstęp 30 sekund, lub większy
 • start sektora Hobby II (kategorie HM2 i HK2) plus opiekunowie
 • odstęp 30 sekund, lub większy
 • start sektora Hobby III (kategorie HM1 i HK1) plus opiekunowie

21. Ruch drogowy.
a) Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

22. Trofea i nagrody.
a) Na poszczególnych edycjach w każdej kategorii wiekowej na dystansach zostaną wręczone trofea sportowe.
b) Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.
c) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea.
d) W Klasyfikacji Generalnej cyklu na każdym z dystansów zostaną także wręczone nagrody rzeczowe.
e) W Klasyfikacji Generalnej cyklu dekorowanych będzie pierwsze 10 osób z każdej kategorii wiekowej.
f) W Klasyfikacji generalnej na odpowiednich dystansach w poszczególnych kategoriach wiekowych dekorowane będą wyłącznie osoby, które przejechały minimum 8 maratonów na danym dystansie. Na dystansie Hobby do klasyfikacji generalnej będzie liczone 8 najlepszych wyników.
g) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea i nagrody. Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

23. Kary
a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut.
 • Dyskwalifikacja.

b) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji.

24. Ochrona środowiska naturalnego.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

25. Protesty
a) Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 16:00 do Biura Zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
b) Protesty i reklamacje będą przyjmowane do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów. Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
c) Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest.
d) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email: wyniki@MazoviaMTB.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

26. Informacje dodatkowe.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w biurze zawodów).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).
2013-02-01 POWRÓT
Partnerzy