Zaloguj się
Regulamin cyklu Northtec MTB Zimą 2017

1. Cel cyklu:
- kontynuacja rozpoczętego w 2010 roku cyklu zimowych maratonów rowerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
- popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce,
- promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Polsce.
2. Organizator.
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak:
- adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
- nr konta: Bank Zachodni WBK S.A., 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
Strona internetowa cyklu: www.MazoviaMTB.pl/zima.
e-mail: biuro@MazoviaMTB.pl, tel. 533 005 212
- telefon alarmowy podczas maratonu: 609 084 184

3. Kalendarz imprez.

22.01- I etap- Chotomów/ gmina Jabłonna
05.02- II etap Karczew
26.02- III etap Mrozy
12.03- IV etap Długosiodło


4. Warunki uczestnictwa.
Northtec MTB Zimą jest cyklem imprez rowerowych rozgrywanych we wskazanych terminach. Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem cyklu będzie osoba spełniająca następujące warunki:
a) Dokona rejestracji poprzez:
- zgłoszenie za pomocą strony internetowej oraz dopełnienie formalności w biurze zawodów
lub
- zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów i dopełnienie formalności.
b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Opłata może być dokonana:
w formie gotówkowej w kasie biura zawodów
lub
w formie przelewu na konto:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę danej edycji (np. Northtec MTB Zimą 2017 Karczew) bądź nazwę pakietu.
Przelewu należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. Dokonanie opłaty startowej przelewem bez wpisania nazwy danej edycji skutkuje zaksięgowaniem jej na najbliższy maraton w cyklu.
W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem uczestnik zobowiązany jest okazać potwierdzenie przelewu w biurze zawodów. Uczestnik posiadający już fizycznie zestaw startowy (opcja tylko dla zawodników posiadających aktualne numery startowe na cykl 2017) może sprawdzić swoją płatność na liście startowej dostępnej na stronie danej edycji lub skorzystać z rejestracji telefonicznej. Terminy rejestracji telefonicznej przed każdą z edycji podawane są na stronie Organizatora. W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie umieszczony w wynikach.
c) podpisze Oświadczenie. Oświadczenie obowiązuje na wszystkie edycje cyklu Northtec MTB Zimą 2017.
- Osoba pełnoletnia
- Osoba niepełnoletnia

d) Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
e) Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.

Opłaty.
• 60 zł - opłata ulgowa za jednorazowe uczestnictwo (uiszczona na minimum 10 dni przed maratonem, uwzględniana jest data księgowania na koncie Organizatora).
• 70 zł - normalny koszt jednorazowego uczestnictwa w zawodach.
• 80 zł - w dniu startu, koszt jednorazowego uczestnictwa, dokonywany wyłącznie w formie gotówki bezpośrednio w kasie Biura Zawodów.
• 50 zł - opłata dla zawodników do lat 18 - rocznik urodzenia 2000 i młodsi (niezależnie od terminu wpłaty).
• 50 zł - opłata dla osób powyżej 65 roku życia - rocznik 1952 i starsi (niezależnie od terminu wpłaty).
• 30 zł - opłata za dystans Hobby (niezależnie od terminu wpłaty).
• 10 zł - opłata od Opiekuna osoby niepełnoletniej na dystansie Hobby.
• 20 zł - zestaw startowy (numer startowy i czip) - zestaw startowy przechodzi na własność uczestnika.

- Zawodnicy z dystansu Hobby mają możliwość wypożyczenia zestawu startowego wraz z tabliczką dla Opiekunów po wpłaceniu kaucji 20 zł. Zestaw musi być zwrócony wyłącznie w dniu startu, do godz. 15:00.

- Zestaw obowiązuje na wszystkich czterech edycjach cyklu zimowego Northtec MTB Zimą 2017.

Pakiety:
• 180 zł - pakiet startowy Max Zima (na dystansach Mega i Fit) - zawodnik otrzymuje:

- uczestnictwo we wszystkich czterech etapach cyklu Northtec MTB Zimą 2017,
- upominek dla posiadaczy Pakietów Max (odbiór w biurze zawodów),
- bezpłatny zestaw startowy (numer startowy i czip),

• 150 zł - pakiet startowy Max Junior (rok urodzenie 2000 i młodsi) i Max Senior (rok urodzenia 1952 i starsi) - zawodnik otrzymuje:

- uczestnictwo we wszystkich czterech etapach cyklu Northtec MTB Zimą 2017,
- upominek dla posiadaczy pakietu Max (odbiór w biurze zawodów),
- bezpłatny zestaw startowy (numer startowy i czip),

• 90 zł - pakiet startowy „Max-Hobby” - zawodnik otrzymuje:
- uczestnictwo we wszystkich czterech etapach cyklu Northtec MTB Zimą 2017,
- upominek dla posiadaczy pakietu Max (odbiór w biurze zawodów),
- bezpłatnie zestaw startowy (numer startowy i czip),

Posiadacze wszystkich rodzajów pakietów Max po dopełnieniu podstawowych formalności nie muszą zgłaszać się w biurze zawodów, aby potwierdzić swój start na kolejnych edycjach.

Nie ma możliwości przeniesienia startu na podstawie wykupionego pakietu startowego na inną osobę oraz otrzymania zwrotu całości bądź części opłaty za nie wykorzystane starty.

Pakiety Max można wykupywać do pierwszej edycji cyklu Northtec MTB Zimą 2017, tj. do dn. 22.01.2017.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję w cyklu zimowym po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów, na które została wpłacona.
Faktury za opłaty startowe wystawiane są nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty. W dniu zawodów faktury wystawiane są po godz. 14.00.

5. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
- przejazd oznakowaną trasą,
- elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
- doraźną pomoc serwisu rowerowego przed startem,
- bufety na trasie,
- ciepły posiłek regeneracyjny w ogrzewanej sali,
- możliwość umycia roweru,
- depozyt rowerowy po ukończeniu maratonu,
- zabezpieczenie medyczne,
- upominek dla posiadaczy Pakietu Max,
- pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w danej edycji, dostępny również w Cyklopedii- profil uczestnika,
- w trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).

6. Program zawodów.
- godz. 8.00 - 10.30 zapisy w Biurze Zawodów,
- godz. 10.00 – start dystansu Hobby
- godz. 10.50- ustawianie zawodników w sektorach startowych,
- godz. 11.00 - start maratonu, dystanse Mega i Fit,
- godz. 13.00 - 15.00 - dekoracje zwycięzców.

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego niewielkie modyfikacje. Szczegóły program każdej z edycji dostępny na stronie internetowej cyklu w zakładce danej edycji.

7. Dystanse.
- Hobby: 5 - 10 km
- Fit: 15 - 25 km
- Mega: 30 km - 50 km

8. Maraton.
Start dystansu Mega i Fit we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego. Start sektorów odbywa się co minutę.
Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
Na trasie są zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie przez zawodnika punktu kontrolnego spowoduje niesklasyfikowanie go w wynikach maratonu.
Zawodnik, który nie dojedzie do mety, do godziny 15:00 nie zostanie sklasyfikowany.
W przypadku niezadziałania zestawu startowego (brak sygnału dźwiękowego na punktach kontrolnych trasy maratonu) lub wątpliwości co do jego poprawnego działania, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów.
Zawodnicy powinni szanować środowisko naturalne i nie zanieczyszczać terenu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

9. Zasady Fair-Play.

 • Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
 • Zawodnik wyprzedzający powinien upewnić się, że zawodnik wyprzedzany wie jaki manewr będzie wykonany.
 • Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie (śliska) lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.
 • Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas niebezpiecznych zjazdów oraz gdy zastaną utrudnione warunki techniczne na danym obszarze.

 • Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost - równolegle do barierek ochronnych).
 • Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do biura zawodów najpóźniej w dniu maratonu do 15 minut przed ostatnią dekoracją.

10. Kategorie wiekowe.
Obowiązują kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem:
Dystans Mega Mężczyźni:
- kategoria M1- do 26 lat (roku urodzenia 1991 i młodsi)
- kategoria M2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria M3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1980-1973)
- kategoria M4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1972-1966)
- kategoria M5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1965- 1960)
- kategoria M6- od 58 lat (rok urodzenia 1959 i starsi)
Dystans Mega Kobiety:
Open
Dystans Fit Mężczyźni:
- kategoria FM0- do 18 lat (rok urodzenia 1999 i młodsi)
- kategoria FM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1998- 1991)
- kategoria FM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria FM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1980-1973)
- kategoria FM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1972-1966)
- kategoria FM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1965- 1960)
- kategoria FM6- od 58 do 63 lat (rok urodzenia 1959- 1954)
- kategoria FM7- od 64 lat (rok urodzenia 1953 i starsi)
Dystans Fit Kobiety:
- kategoria FK1- do 26 lat (roku urodzenia 1991 i młodsze)
- kategoria FK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria FK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1980-1973)
- kategoria FK4- od 45 lat (rok urodzenia 1972 i starsze)
Dystans Hobby - Mężczyźni:
- Kategoria, chłopcy - do 9 lat (rok urodzenia 2008 i młodsi, HM1, HM2)
- Kategoria HM3- od 10 do 11 lat (rok urodzenia 2007 - 2006)
- Kategoria HM4 - od 12 do 13 lat (rok urodzenia 2005 - 2004)
Dystans Hobby - Kobiety:
- Kategoria dziewczynki - do 9 lat (rok urodzenia 2008 i młodsze, HK1, HK2)
- Kategoria HK3- od 10 do 11 lat (rok urodzenia 2007 - 2006)
- Kategoria HK4 - od 12 do 13 lat (rok urodzenia 2005 - 2004)

11. Klasyfikacja.
Klasyfikacja cyklu będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie prawidłowo pokonają trasę.
Prowadzona jest klasyfikacja generalna na wybranych dystansach przeliczana na punkty według podanego wzoru poniżej:
dystans Mega:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 500
dystans Fit:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 400
dystans Hobby:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 200
Do klasyfikacji generalnej zaliczane są punkty zdobyte w trzech najlepszych edycjach. Zawodnik musi przejechać minimum trzy etapy, aby być ujętym w końcowej klasyfikacji generalnej.
W przypadku, gdy w klasyfikacji generalnej zawodnicy zdobędą tę samą ilość punktów, (wyższe miejsca zajmują zawodnicy o większej ilości zwycięstw/zawodnik z wyższym miejscem).

12. Klasyfikacja drużynowa.
Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników. W przypadku, gdy zespół spełni powyższy warunek w trakcie rozpoczętego już sezonu, punkty do klasyfikacji drużynowej liczone będą począwszy od pierwszego maratonu, w którym spełnił warunek niezbędny do znalezienia się na liście klasyfikowanych zespołów.

Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach zawodników w ich kategoriach.

Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.

Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych, maksymalnie czterech, zawodników na danym dystansie (Mega, Fit lub Hobby) wg zdobytych punktów.

Do klasyfikacji drużynowej wliczane są punkty zdobyte przez zespół w trzech najlepszych edycjach.

13. Klasyfikacja rodzinna.
W skład drużyny-rodziny muszą wchodzić przynajmniej trzy osoby o najbliższym stopniu pokrewieństwa.

Punkty dla drużyny-rodziny zdobywają trzej najlepsi zawodnicy.

Do rodzinnej klasyfikacji generalnej wliczane są punkty zdobyte przez zespół w trzech najlepszych edycjach.

Punkty zawodnika ustala się stosując poniższy wzór:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas zawodnika dla którego liczone są punkty wyrażony w sekundach) x 500
Zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 punktów, bez znaczenia na którym dystansie startuje (Mega, Fit lub Hobby).

14. Sektory startowe.
Na dystansie Mega i Fit obowiązuje jedenaście sektorów startowych. Klasyfikacja sektorowa liczona jest bez podziału na płeć.
Klasyfikacja sektorowa jest klasyfikacją punktową uwzględniającą średnią ilość punktów sektorowych zdobytych przez zawodnika w startach, w których brał udział, przy odrzuceniu najsłabszego wyniku zawodnika. Najsłabszy wynik odrzuca się jedynie, gdy zawodnik posiada dwa lub więcej wyników.
Punkty liczone są wg wzoru:
pkt = (czas zwycięzcy (w Open) danego dystansu w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 500

Organizacja sektorów:

- Sektor 1 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 500-451)
- Sektor 2 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 450-418)
- Sektor 3 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 417-395)
- Sektor 4 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 394-378)
- Sektor 5 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 377-362)
- Sektor 6 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 361-348)
- Sektor 7 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 347-334)
- Sektor 8 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 333-317)
- Sektor 9 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 316-300)
- Sektor 10 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu 299-280)
- Sektor 11 (pozostałe zawodniczki i zawodnicy)
Zawodnikowi, któremu z przyczyn losowych (kontuzja, awaria sprzętu itp.) wynik z danego maratonu w sposób wyraźny zaniża punktację w klasyfikacji sektorowej przysługuje prawo zwrócenia się z prośbą do Organizatora o nie branie takiego wyniku pod uwagę przy wyliczaniu klasyfikacji sektorowej. W szczególnych przypadkach zawodnik może zwrócić się do organizatora z prośbą o zgodę na start z odpowiedniego sektora. Powyższe prośby należy przesyłać mailem pod adres sektory@MazoviaMTB.pl najpóźniej na 7 dni przed terminem maratonu.
Podczas pierwszego maratonu rozpoczynającego cykl klasyfikacja sektorowa zostanie przygotowana na podstawie klasyfikacji sektorowej obowiązującej na zakończenie cyklu Mazovia MTB Marathon 2016. Zawodnikowi przysługuje prawo startu na pierwszej edycji z sektora uzyskanego w cyklu Northtec MTB Zimą 2016 po zgłoszeniu tego faktu na 4 dni przed pierwszą edycją pod adres sektory@MazoviaMTB.pl

Klasyfikacja sektorowa na pozostałe etapy jest liczona w oparciu o wyniki zawodników z bieżącego sezonu. Zawodnik, który wystartuje z wyższego sektora niż mu przysługuje otrzyma przewidzianą w regulaminie karę czasową 20 minut.
Na dystansie Hobby obowiązują 3 sektory startowe. Start dystansu Hobby następuje wg schematu:

 • start sektora Hobby I (kategorie HM4 i HK4)
 • odstęp 30 sekund,
 • start sektora Hobby II (kategorie HM3 i HK3),
 • odstęp 30 sekund,
 • start sektora Hobby III (dzieci 9 lat i młodsze).


15. Ruch drogowy.
Zawody odbywają się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość pojawienia się pojazdów wyjeżdżających z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

16. Nagrody.
Na poszczególnych edycjach w każdej kategorii zostaną wręczone trofea sportowe. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea.

W klasyfikacji generalnej zostaną wręczone nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej z podziałem na dystanse oraz trofea sportowe w Klasyfikacji Rodzinnej i Drużynowej. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji generalnej cyklu oznacza przepadek nagrody.

17. Kary.
W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

- kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika 5, 10 lub 20 minut),
- dyskwalifikacja.

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji.

18. Protesty.
Protesty można składać w dniu maratonu, najpóźniej do godz. 15:00 do Biura Zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł.

Protesty i reklamacje będą przyjmowane do 15 minut przed dekoracją każdego dystansów. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag w Biurze Zawodów zanim rozpocznie się dekoracja.
Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email) pod adres wyniki@MazoviaMTB.pl najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

19. Informacje dodatkowe.
Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować zestaw startowy z przodu roweru na kierownicy. Numer musi być tak zamontowany, aby był bardzo dobrze widoczny.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w biurze zawodów).
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

2014-12-17 POWRÓT

 

2017-03-14
12.03.2017 - Długosiodło - foto z maratonu
2017-03-14
12.03.2017 - Długosiodło - foto z maratonu
2017-03-12
Po maratonie w Długosiodle - Finał!
2017-03-10
Finał Northtec MTB 2017 - ZAPRASZAMY!
2017-03-09
15% rabatu na na cały asortyment Mazovia Shop!
O cookies
Cyklopedia/3w4u.eu - Web Designrysynek malarstwo Kraków kursy przygotowawcze ASP szkoly plastyczne grafika formy architektura wnetrz rysunku malarstwa krakowieGaleria Rekodziela: torebki bizuteria kolczyki odziez z plótna hand made rekodzielo artystyczne wykonane recznie malowane zrobione na drutach lale misie prezent kraków robioneChoochoo Train for Toddlers, choo, learn, counting, numbers, educational, taps, rail, education, children, child, kids, boys, train, tracks, railroad, preschool, steam, locomotive, top, funny, simple