18.07
sobota
Mława
I
08.08
sobota
Nidzica
II
16.08
niedziela
Ełk
III
29.08
sobota
Brodnica
IV
05.09
sobota
Łódź
V
13.09
niedziela
Puławy
VI
20.09
niedziela
Józefów
VII
04.10
niedziela
Piaseczno
VIII
18.10
niedziela
Legionowo
IX
Pierwsze badania w CRS

Zawodnicy Akademii Cezarego Zamany zostali objęci specjalnym programem przez Centrum Rehabilitacji Sportowej. Mają już za sobą pierwszą serię badań i testów przeprowadzonych przez specjalistów z zakresu fizjoterapii oraz treningu funkcjonalnego i przygotowania motorycznego.

Konsultacja fizjoterapeutyczna

Pierwszym etapem diagnostyki był szczegółowy wywiad, w którym zawodnicy udzielili informacji na temat swoich aktualnych dolegliwości, historii urazów, ogólnego stanu zdrowia, planu treningowego oraz ustawień roweru.

W drugiej części konsultacji przeszli badanie fizykalne gdzie fizjoterapeuta dokonywał ogólnej oceny ich postawy i ruchu. Specjalista CRS przeprowadził także podstawowe testy mówiące o stabilności i koordynacji badanych. Następnie nasi zawodnicy przeszli badanie manualne ruchomości poszczególnych stawów, siły i elastyczności mięśni, mechaniki układu nerwowego, specyficznych testów prowokacji i redukcji dolegliwości oraz badanie palpacyjnie.

Testy funkcjonalne z wideoanalizą

Kolejnym ważnym elementem programu CRS, którym objęci są zawodnicy Akademii, są testy funkcjonalne. Podczas tych testów osoba badana odtwarza standardowe wzorce ruchowe (m.in. przysiad). Ocenie poddawany jest sposób wykonania tych zadań, a w szczególności poszukiwane są słabe punkty oraz dysfunkcyjne/kompensacyjne zaburzenia w ruchu zawodnika, które mogą prowadzić do przeciążeń i kontuzji. Cały proces testowania rejestrowany jest w 2 płaszczyznach przez 3 kamery wideo, co umożliwia bardzo wnikliwą analizę ruchu badanego.

Obiektywne testy na maszynie Biodex

Ostatnim z badań były obiektywne testy siły kluczowych w kolarstwie grup mięśniowych na maszynie typu Biodex. Badania te przeprowadzane zostały w warunkach izokinetycznych w różnych prędkościach kątowych dla mięsni zginających i prostujących stawy biodrowe, kolanowe i skokowe. Celem badania było wykrycie ewentualnych asymetrii w sile mięśni pomiędzy kończynami oraz nierównowagi w sile mięśni działających przeciwstawnie na ten sam staw, co może przekładać się na generowanie przeciążeń jak i mniej efektywne kręcenie na rowerze.

Wyniki takiego badania zawierają wiele parametrów dotyczących rozwijanej przez badanego siły i podane są w wartościach liczbowych z dużą dokładnością. Te posłużą do zaplanowania odpowiedniego treningu wyrównującego istniejące dysproporcje, a następnie badania mogą być powtórzone dla oceny postępów.

Podsumowanie wyników wszystkich przeprowadzonych badań pozwolą ustalić optymalną strategię postępowania terapeutycznego/treningowego w celu doleczenia kontuzji i/lub poprawy motoryki zawodników, aby byli zdrowsi, sprawniejsi i szybsi na trasach wyścigów.

Wkrótce na stronie Akademii pojawi się szczegółowe podsumowaniu wyników badań poszczególnych zawodników oraz plan ich dalszej pracy ze specjalistami z Centrum Rehabilitacji Sportowej.

* opracowanie Tomasz Sołowiński – fizjoterapeuta w Centrum Rehabilitacji Sportowej; zajmuje się leczeniem zachowawczym osób po urazach i przeciążeniach w obrębie narządu ruchu oraz przygotowuje pacjentów do operacji ortopedycznych i usprawnia ich po zabiegach; MTB jest jego wieloletnią pasją, a profilaktyka i leczenie kontuzji kolarskich głównym zainteresowaniem zawodowym

2014-07-30 POWRÓT
Partnerzy