Wyniki online dostępne są w dniu zawodów.
- Wyniki online są wynikami nieoficjalnymi. W ciągu kilku dni po wyścigu nastąpi ich weryfikacja, co może oznaczać zmiany w czasach osiągniętych przez niektórych zawodników i zajętych przez nich pozycjach.
- W zależności od mocy sygnału GSM, wyniki online mogą być publikowane z przerwami lub opóźnieniem.
Cyklopedia